Miestų ir parkų įranga// Prekės sandėlyje// Taktilinis neregių įspėjimo indikatorius PIN

Prekė sėkmingai pridėta

Taktilinis neregių įspėjimo indikatorius PIN
Paspauskite nuotrauką, kad ją padidintumėte
Taktilinis neregių įspėjimo indikatorius PIN
€ + PVM

Nerūdijančio plieno indikatoriai PIN.

Pagamintas iš SS316 nerūdijančio plieno klasės. Ši plieno klasė atsparesnė už plieną SS304 druska barstomose vietose, ar pajūrio regione. Populiariausi iš siūlomų modelių.

Modelis PIN KRB yra užpildyti karborundu - silicio karbidu. Šis abrazyvas naudojamas norint maksimaliai sumažinti slydimą. Yra įvairių spalvų.

Modelis PIN LUM yra šviečianti vedimo sistema, kuri absorbuoja dienos šviesą ir tamsoje šviečia.  

Gaminiai atitinka STR 2.02.10:2018 reikalavimus. Slidumo klasė R12.

Matmenys: 35mm x 25mm x h4.5mm. Gaminiai gali būti klijuojami arba įgrežiami / įkalami į kietą paviršių

Neregių vedimo sistemos
Aplinkos pritaikymas žmonėms su regėjimo negalia turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“, ISO 21542:2011 „Pastatų statyba.  Užstatytos aplinkos prieinamumas ir naudojimas“ ir Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo
rekomendacijas R ISEP 10.
Neregių vedimo sistemos iš trinkelių yra skirtos padėti orientuotis aplinkoje žmonėms su regėjimo negalia. Naudodamiesi šia sistema, žmonės su regėjimo negalia ne tik atpažįsta padidinto pavojaus vietas (gatvės kraštas, perono kraštas, perėjos ribos ir pan.), bet ir gali be kitų žmonių pagalbos pasiekti savo kelionės tikslą.
Šiame skyriuje išdėstyti reikalavimai neregių vedimo sistemų įrengimui.

Neįgaliųjų vedimo sistemos iškilūs kauburėliai ir iškilios juostelės

Kiekvienų laiptų pradžioje, pabaigoje, panduso pradžioje, pabaigoje, bei ten kur pandusas keičia kryptį, privaloma įrengti įspėjamuosius paviršius neregiams. Įspėjamasis paviršius turi būti panduso/laiptų pločio ir 600 mm ilgio, atitrauktas 300 mm atstumu nuo panduso ar laiptų pradžios. Įspėjamiesiems paviršiams įrengti naudojama šachmatiškai išdėstytų nupjautų kūgių sistema. Nupjautų kūgių aukštis nuo 4,0 iki 5,0 mm. Nupjautų kūgių skersmuo turi būti 25mm, o pagrindo skersmuo turi būti 10±1 mm didesnis už viršaus.
ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai turi būti tokio reljefo:
- lygiagrečių juostelių (4-5 mm aukščio, 25 mm pločio, 280 mm ilgio, išdėstytų kas 40-60 mm), skirto judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti;
- apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 25 mm, aukštis 4-5 mm, atstumai tarp centrų 55-70 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus);
- pagaminti iš 316 markės nerūdijančio plieno;
- neslidaus paviršiaus;
- sistemą sudaro įspėjimo ir vedimo elementai, montuojami į tvirtą paviršių.

Žmonių su negalia judėjimo galimybės
Pėsčiųjų takai yra suprojektuoti taip, kad žmonės su negalia galėtų jais laisvai ir saugiai judėti. Susisiekimo komunikacijų plotis ne mažesnis kaip 1200 mm, išilginis nuolydis ne didesnis kaip 5 %, skersinis nuolydis ne didesnis kaip 2,5 %. Pėsčiųjų takuose prieš lygio ar krypties pasikeitimus bei kitomis kliūtimis vietose yra įrengiami įspėjamieji paviršiai. Neregių vedimo paviršiai projektuojami visoje teritorijoje. Informaciniai stendai projektuojami su Brailio raštu. Žmonėms su negalia automobiliams skirtos stovėjimo vietos planuojamos arčiausiai prie pagrindinio įėjimo iš visų automobilių saugykloje esančių vietų bekliūtėje judėjimo trasoje. Pėsčiųjų eismo zonas neturi išsikišti objektai, galintys tapti kliūtimi neįgaliesiems. Pėsčiųjų eismo zonose sumontuoti objektai (šviestuvai, ženklai, durų uždarymo mechanizmai ir pan.) turi būti ne žemiau kaip 2 250 mm virš tako paviršiaus.
Pėsčiųjų eismo zonose neturi būti dangčių, grotų, trapų ir kitų kliūčių, kyšančių aukščiau ar įleistų giliau kaip 10
mm nuo tako paviršiaus. Jei judėjimo krypčiai pažymėti aikštėse naudojamas paviršinio (lietaus) vandens nuleidimo
latakas, latako gylis turi būti ne mažesnis kaip 1/30 latako pločio.
Pėsčiųjų takai, perėjos, pandusai, laiptai ir kiti neįgaliųjų trasoje esantys elementai turi būti gerai apšviesti tamsiuoju paros metu.
Pėsčiųjų eismo zonose prieš lygio, krypties pasikeitimus ar naujas kryptis ir susikirtimų su gatvių važiuojamąja dalimi ir kitomis kliūtimis vietose įrengiami įspėjamieji paviršiai (neįgaliųjų orientavimui naudojamos vedimo sistemos).
Prieš laiptus, pandusus ir bet kokius kitus aukščio pasikeitimus būtina įrengti įspėjamuosius paviršius.
Įspėjamieji paviršiai turi būti laiptatakio pločio bei 600 mm ilgio, atitraukiant nuo artimiausios pakopos briaunos per vienos pakopos plotį. Įspėjamuosius paviršius būtina įrengti lauko laiptų laiptatakių viršuje bei apačioje. Pirmos ir paskutinės laiptatakio pakopos kraštas turi būti paženklintas 4,0–5,0 cm pločio kontrastinga juosta, einančia per visą pakopos plotį. 1,0–2,0 cm pločio kontrastinga juosta turi būti pažymėtas ir papakopės kraštas. Kai laiptatakyje yra mažiau nei 4 pakopos, visos jos turi būti pažymėtos kontrastingomis juostomis. Laiptų paviršius turi būti kietas ir neslidus.
Neįgaliųjų judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai turi atitikti šiuos reikalavimus:
Lygiagrečios juostelės, skirtos judėjimo krypčiai pažymėti, nukreipti aplink kliūtis. Statmenos važiuojamajai daliai lygiagrečios juostelės, skirtos nukreipti link pėsčiųjų perėjų, nežymėtų perėjų, šviesoforais reguliuojamų perėjų, link liftų, įėjimų į pastatus ir kitų žmonių traukos objektų. Lygiagrečios važiuojamajai daliai lygiagrečios juostelės, skirtos nukreipti link maršrutinio transporto stotelių bei įspėti apie pėsčiųjų perėją, nežymėtą perėją ar šviesoforais reguliuojamą perėją, kuriose bordiūrų, esančių tarp važiuojamosios dalies ir pėsčiųjų eismo zonų, aukštis virš važiuojamosios dalies lygio yra ne didesnis kaip 2,0 cm. Lygiagrečios juostelės, kurios įrengiamos lauke, turi būti 4,5–5 mm aukščio, o atstumai tarp juostelių ašių turi būti 30–50 mm. Trapecinio skerspjūvio juostelės viršaus plotis turi būti 5–15 mm. Tuo atveju, kai juostelių skerspjūvis nėra trapecinės formos, juostelės plotis gali būti 20–25 mm.
Apvalūs kauburėliai, skirti įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus, pandusus, eskalatorius ir pan.), įspėti apie susikirtimą su važiuojamąja dalimi (ties pėsčiųjų perėjomis, nežymėtomis perėjomis ir pan.), įspėti apie judėjimo trasoje esančias kliūtis (prieš kliūtis), įspėti apie krypties pasikeitimą ir (arba) prasidedančias naujas kryptis, įspėti apie maršrutinio transporto stotelių vietas, kurių aukštis pritaikytas prie maršrutinio transporto priemonės grindų ties durimis aukščio, įspėti apie perono kraštą ir nukreipti palei perono kraštą (maršrutinio transporto stotelės peronuose, geležinkelio peronuose ir pan.) bei įspėti apie vedimo sistemos pabaigą. Apvalūs kauburėliai, kurie įrengiami lauke, turi būti 4,5–5 mm aukščio, kauburėlių pagrindo skersmuo turi būti 20–30 mm, o atstumai tarp kauburėlių centrų – 50–60 mm.
Neįgaliesiems pritaikytos, nedengtų lauko laiptų pakopos turi būti ne aukštesnės kaip 120 mm ir ne siauresnės kaip 400 mm. Lauko laiptai ir prieigos prie jų turi būti įrengti taip, kad ant jų nesikauptų paviršinis (lietaus) vanduo.
Neįgaliesiems pritaikytų laiptų pakopų briaunos turi būti be aštrių kampų, suapvalintos ne didesniu kaip 15 mm spinduliu. Pakopos šonuose turi būti uždaros arba turi būti įrengti ne žemesni kaip 20 mm borteliai, kiekvienos jų briauna nuo pagrindo gali išsikišti į priekį ne daugiau kaip per 20 mm. Išilgai kiekvieno laiptatakio, jei laiptų pakopų
daugiau kaip trys, būtina įrengti turėklus.
ŽN judėjimo trasose įrengiami įspėjamieji paviršiai rekomenduojami tokio reljefo:
– lygiagrečių juostelių (4–5 mm aukščio, 20–25 mm pločio, išdėstytų kas 40–60 mm), skirto judėjimo krypčiai ar krypties pasikeitimui pažymėti;
– apvalių kauburėlių (kauburėlių skersmuo 20–25 mm, aukštis 4–5 mm, atstumai tarp centrų 60 mm), skirto įspėti apie priekyje esančius aukščio pasikeitimus (laiptus arba pandusus).
Pastatų vidaus įspėjamieji paviršiai nuo gretimų paviršių turi skirtis savo kietumu, tamprumu ar garsu, sklindančiu nuo jų paviršiaus.
Ant ŽN judėjimo trasoje ar greta jos esančių kliūčių (stulpų, atramų, medžių kamienų ir kt.) 1 500–1 700 mm aukštyje nuo žemės paviršiaus turi būti įrengiama perspėjanti ryškios spalvos 150 mm pločio juosta. Prieš tokias kliūtis turi būti įrengiami įspėjamieji paviršiai.
Pėsčiųjų perėjos ir šaligatvio bortelio nuožulnos išilginis nuolydis turi atitikti ISO 21542:2011 8 skyriaus 2 lentelės reikalavimus.
Bortelio nuožulnos plotis be nusklembtų kraštų turi būti ne mažesnis kaip 1 500 mm. Prieš bortelio nuožulną, iš šaligatvio pusės, turi būti lygi aikštelė ne mažesnė kaip 1 500 x 1 500 mm, kurios nuolydis bet kuria kryptimi negali būti didesnis kaip 1:50 (2 proc.). Bortelio nuožulnos kraštai turi būti nusklembti ir jų nuolydis turi būti toks pat, kaip bortelio nuožulnos. Kai nepakanka vietos prieš bortelio nuožulną įrengti ne mažesnės kaip 1500 x 1500 mm lygios aikštelės, gali būti įrengiamos šoninės nuožulnos, atitinkančios ISO 21542:2011 8 skyriaus 2 lentelės reikalavimus, lygiagrečios pėsčiųjų takui, su ne mažesne kaip 1 500 x 1 500 mm lygia aikštele prie važiuojamosios dalies pėsčiųjų perėjos lygyje.
Pėsčiųjų perėjose įrengiamas vandens drenažas turi atitikti ISO 21542:2011 7.13 papunktį.

Kiekis:

-
+
6595

Taktilinis neregių įspėjimo indikatorius

Lauko suoliukai

Šiukšliadėžės

Vaiku žaidimo aikšteles

Lauko šiukšliadėžės

Lauko šviestuvai

Vidaus šviestuvai

Gėlinės

Klombos

Dviraciu stovai

Lauko treniruokliai

Lauko sporto aikšteles

Workout

Atitvėrimo stulpeliai

Medžio apsauga

Autobusų stotelės

Vandens kolonėlės

Lauko laikrodžiai

Riedlenčių BMX riedučių parkai

Automatiniai viešieji tualetai

Parkour

Mažoji architektūra

Informaciniai stendai

Supynės

Vaiku zaidimu aiksteles

Siekiant suteikti jums kuo geresnį aptarnavimą naudojame slapukus. Norėdami ir toliau naršyti svetainėje, jūs sutinkate su slapukų naudojimu.Privatumo politika